Home / Tin tức (page 11)

Tin tức

Hồ Con Rùa được cho là sản phẩm trấn long mạch của Việt Nam Cộng Hòa

Với thiết hình bát giác đặc trưng, ở giữa là một trụ bê tông lớn cắm xuống hồ nước, Hồ Con Rùa được cho là sản phẩm trấn long mạch của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu. Tượng đài do người Pháp xây dựng đầu thế kỷ 20 …

Read More »